Shorts

Denim Shorts - Ivory Denim
must-have

Denim Shorts - Ivory Denim

¥5,500

Basic Shorts - White
More Colors

Basic Shorts - White

White

¥5,500

Bow Shorts - Marigold Primrose
Final Sale

Bow Shorts - Marigold Primrose

¥3,600 Regular price ¥5,200

Bow Shorts - Blue Primrose
Final Sale

Bow Shorts - Blue Primrose

¥3,600 Regular price ¥5,200

Basic Shorts - Vine Linen
Final Sale

Basic Shorts - Vine Linen

¥3,400 Regular price ¥4,900

Basic Shorts - Poppy Linen
Final Sale

Basic Shorts - Poppy Linen

¥3,400 Regular price ¥4,900

Basic Shorts - Coral Linen
Final Sale

Basic Shorts - Coral Linen

¥3,400 Regular price ¥4,900

Banded Shorts - French Blue
Final Sale

Banded Shorts - French Blue

¥2,900 Regular price ¥7,100

Richmond Shorts - Blue Chambray
Final Sale

Richmond Shorts - Blue Chambray

¥2,900 Regular price ¥5,700

Basic Shorts - Coral Lotus Blossom
Best Seller

Basic Shorts - Coral Lotus Blossom

¥2,900 Regular price ¥5,700

Antibes Shorts - Raspberry Scallop
Final Sale

Antibes Shorts - Raspberry Scallop

¥2,900 Regular price ¥5,700

Antibes Shorts - Azur Scallop
Final Sale

Antibes Shorts - Azur Scallop

¥2,900 Regular price ¥5,700

Southampton Shorts - Periwinkle Floral
Final Sale

Southampton Shorts - Periwinkle Floral

Periwinkle Floral

¥2,800 Regular price ¥5,500

Southampton Shorts - Holloway Floral
Final Sale

Southampton Shorts - Holloway Floral

Holloway Floral

¥2,800 Regular price ¥5,500

Southampton Shorts - Harlow Floral
Final Sale

Southampton Shorts - Harlow Floral

Harlow Floral

¥2,800 Regular price ¥5,500

Basic Shorts - Rose Geo
Final Sale

Basic Shorts - Rose Geo

¥2,600 Regular price ¥5,200

Basic Shorts - Delphinium
More Colors

Basic Shorts - Delphinium

Delphinium

¥2,600 Regular price ¥5,200

Basic Shorts - Canteloupe
More Colors

Basic Shorts - Canteloupe

Canteloupe

¥2,600 Regular price ¥5,200

Basic Shorts - Buttercup
More Colors

Basic Shorts - Buttercup

Buttercup

¥2,600 Regular price ¥5,200

Basic Shorts - Blue Geo
Final Sale

Basic Shorts - Blue Geo

¥2,600 Regular price ¥5,200